Liturgický kalendár:
V sobotu je spomienka na sv. Anzelma z Cantenbury, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná – nedeľa Dobrého pastiera

Úmysly sv. omší:

3. veľkonočná nedeľa 15.04.2018 8:00 Za Božie milosti pre  Milana a Tatiany
9:30 Za BP a zdravie pre syna Vincenta Cigánika
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Dušana a rodičov Annu a Vendelína
 
Pondelok
 
16.04. 2018
 
08:00
 
Za + Juraja a ostatných z rodiny
18:00 Za +Máriu a Jozefa Koreňových
Utorok 17. 04. 2018 08:00 Za +manžela Rudolfa
18:00 Za zdravie a BP pre Dr. Šmehila, jeho sestru a rodinu
Streda 18. 04. 2018 8:00 Za zdravie a BP pre Milana
18:00 Za zdravie a BP pre Máriu
Štvrtok 19.04. 2018 08:00 Za + krstných rodičov Jozefa a Klaudiu Binderových
18:00 Poďakovanie za milosť krstu a za BP pre Viktóriu
Piatok 20.04. 2018 08:00 Za BP a  milosti pre Lenku
18:00 Za +Rudolfa Foltína
Sobota 21.04.2018 08:00 Za BP a milosti pre Emanuela a Richarda
18:00 Za BP a potrebné milosti pre Tomáša
4. veľkonočná nedeľa 22.04.2018 8:00 Za Božie milosti pre  dcéru Veroniku
9:30 Za +Jozefínu a miloslav Spáloví a rodičia z oboch strán
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana, prvé výročie

– Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov.Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V týždni od 16. – 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev
– V našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.
– Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rad v Bratislave.  V priebehu týždňa vystúpia okrem iného kardinál Raymond Leo Burke a bývalý taliansky minister Rocco Buttiglione (aj náš pán kaplán P. Marek 🙂 ). Podrobný program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.
– V sobotu a v nedeľu 21 a 22. 04. Bude v pútnickom dome v Marianke otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom. Začiatok 21. 04. 2018 o 13, 30 hod.
-Zápis do 1. ročníka Spojenej školy sv. Františka z Assisi sa uskutoční v piatok 20. apríla 2018 v čase od 15:00 do 18:00 hod. a v sobotu 21. apríla v čase od 9:00 do 11:00 hod. na elokovanom pracovisku na Veternicovej 20.
– Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz a  rodný list dieťaťa. Bližšie informácie sú na stránke www.svfrantisek.sk
– V nedeľu 29. Apríla od 14, 00 – 20, 00 hod. Vás pozývame do baziliky na verejné prednášky organizácie Slovenský dohovor za rodinu, s témou zastavme zlo z Istanbulu. Hlavným prednášajúcim bude o. Marián Kuffa.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*