Liturgický kalendár:          
Budúca nedeľa je štvrtá pôstna

Úmysly sv. omší:

3. pôstna nedeľa 04.03.2018 8:00 Za zdravie a BP pre Jozefa
9:30 Za zdravie, BP a ochranu pre Doroteu a Petru
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP, obrátenie synov Mareka a Vladimíra
 
Pondelok
 
05.03. 2018
 
08:00
 
Za + Štefana, Martu a Mirka Kašičkových, rodinu Kvetkovú, Juraja a Vincku, príbuzných a 
18:00 Na česť Ducha Svätého
Utorok 06.03. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre Jarmilku k jej 60 narodeninám
18:00 Za +Jána Oravca
Streda 07.03. 2018 8:00 Za otca, poďakovanie za 80 rokov života
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu Petra a Martiny
Štvrtok 08.03. 2018 8:00 Za +Augustína a Anastáziu
18:00 Za +súrodencov Máriu, Jána a Štefana
Piatok 09.03. 2018 8:00 Za +Svätopluka, Gizelu, Mojmíra Karola Tučného, príbuzných a predkov
18:00 Za BP pre manželov Jozefa a Helenu, Miroslava a Ľubicu
Sobota 10.03.2018 08:00 Za +Petra, Ester, Andrejku Čaloukových, Šimona Hološku, Stana Horného, príbuzných a predkov
18:00 Za +manželov Šimekových, Blažekových a Mokošových
4. pôstna nedeľa 11.03.2018 8:00 Za zdravie a BP pre otca Dušana
9:30 Za zdravie, BP a potrebné milosti pre rodinu Šebestovú a Mikšíkovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových

– Popoludní o 14,30 bude pobožnosť krížovej cesty.
– Každý štvrtok o 21.00 hod. je v kostole getsemanská hodina – adorácia pred Vystavenou Sviatosťou oltárnou.
– V ponuke je ikona mariatálskej Panny Márie v krásnom prevedení. Záujemcovia o kúpu, nech sa hlásia v sakristii.
– Pobožnosti krížových ciest v bazilike cez pôstne obdobie budú v piatok a v nedeľu. V piatok 17, 30 a v nedeľu
14, 30 hod.
– V stredu 7. marca o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina s názvom Bohatý mladík, ktorý sa skryl (Mt 19, 16-22).ň
– Tanečné divadlo ATak srdečne pozýva na premiéru novej inscenácie o kráľovi Dávidovi. Príbeh hrdinu, vojaka, umelca, hriešnika aj svätca je oblečený do netradičnej súčasnej javiskovej podoby a podfarbený žalmami, ktoré špeciálne pre túto divadelnú inscenáciu zhudobnila Dominika Gurbaľová. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 18. marca 2018 v Dome kultúry Zrkadlový Háj o 19:00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*