Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Zvestovania Pána
Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa – laetare
Úmysly sv. omší:

3. pôstna nedeľa 24. 03. 2019 8:00 Poďakovanie za syna Jozefa a celú rodinu
9:30 Za BP a vnútorné uzdravenie a dar viery pre Miška
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre dcéru a dar dieťaťa
 
Pondelok
 
25. 03. 2018
 
08:00
 
Za +rodičov a súrodencov Petríkových
18:00 Za BP a milostia dar živej viery pre Viktóriu
Utorok 26. 03. 2018 08:00 Za uzdravenie, obrátenie a milosti pre Máriu
18:00 Ku cti DS
Streda 27. 03. 2019 8:00 Za počatie a dar života
18:00 Za BP a Panny Márie pre Mirku, Moniku a ich rodiny
Štvrtok 28. 03.  2019 08:00 Za BP pre Miroslavu a Jarmilu
18:00 Za zdravie a Bp pre rodinu a zmierenie medzi Katkou a Betkou
Piatok 29. 03. 2019 08:00 Za Božie požehnaie pre Andreja z rodinou
18:00 Za Božie požehnanie pre Katku a Marcela
Sobota 30. 03. 2019 08:00 Za BP pre Máriu (poďakovanie za dožitých 60 rokoc), Jána a Kristínu
18:00 Za +Moniku Ščepkovú
4. pôstna nedeľa 31. 03. 2019 8:00 Za +Ľudovíta aĽudmilu Juricových
9:30 Za +Milana Liďáka
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

Za +Marinu Majcherovú

–  Popoludní o 14,30 bude krížová cesta.
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Na jar 2020 bude v našej farnosti vyslúžená Sviatosť birmovania. Do konca marca je možné aby sa mládež prihlásila na prípravu pred prijatím sviatosti. Hlásiť sa treba u pána kaplána Dr. Mareka Vadrnu, kto nebol pokrstený v našej farnosti donesie krstný list. Hlásiť sa môže mládež od 12. roku života. Hlásiť na prípravu sa môže mládež po dovŕšení 12. roku života.
– V pôstnom období sa pobožnosť krížovej cesty v našej bazilike koná v piatok 17.30 hod a v nedeľu 14.30 hod.
– V pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty, vždy v piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.
– Brat diakon Faustín Vás v piatok 29. 03. 2019 o 17, 30 pozýva na krížovú cestu  pre rodiny s deťmi, viesť ju budú rodičia.
– 5. Apríla Vás pozývame na výnimočnú krížovú cetsu z Marianky do Pajštúna. O 23.00 hod bude sv. omša v bazilike a po nej sa pôjde na Pajštún, po ceste budú zastavenia krížovej cesty.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*