Liturgický kalendár:

V nedeľu je výročná slávnosť Narodenia Panny Márie

 

Úmysly sv. omší:

22. cezročná nedeľa 01. 09. 2019 8:00 Za +Elenu Rychnavskú
9:30
11:00
Za BP pre rod. Koleníkovú, Rumpolovú a Pobudovú
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +starých rod. Máriu Karola, Gizelu a Jozefa
 
Pondelok
 
02. 09. 2018
 
08:00
Za +Adama Domčáka
18:30 Za +st. rodičov Máriu, Karola, Gizelu a Jozefa
Utorok 03. 09. 2018 08:00 Za odpustenie v rodine
18:00 Za BP a dar živej viery, nádeje a lásky
Streda 04. 09. 2019 8:00 Za +Rozáliu a Jozefa Muškátových
18:00 +Alojza Hrkela
Štvrtok 05. 09.  2019 08:00 Za Božie milosti pre kiu a celú rodinu
18:00 Za BPa potrebné milosti
Piatok
Výročná púť
06. 08. 2019 08:00 Za Božie milosti pre rodinu Jána a Marianny
19:00 Pútnická sv. omša pre mládež, celeburuje o. Marián Kuffa
Sobota
Výročná púť
07. 09. 2019 08:00
16:00
Za za duše v očistci a za + z rodinu
Sv. omša pri lurdsej jaskynke za + rodičov Valériu, Františka, Etelu a Štefana (ostatný program z plagátu)
Slávnosť Narodenia Panny Márie, výročná púť 08. 09. 2019 8:00 Za nenarodené deti
9:30
11:00
Sv. omša nebude
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov (hlavný celebrant mons. František Rábek)
18:30 Za +Karola Javorského

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– V dňoch 6. – 8. septembra sa uskutoční výročná púť do Marianky. Sv. omše budú slúžené takto: mládežnícku omšu v piatok 06. 09. 2019 o 19, 00 hod. bude celebrovať o. Marián Kuffa, sv. omša o 18, 00 hod nebude. Sv. omšu v sobotu o 15,00 bude mať náš novokňaz, o. Faustín Wesołowski, CCG a pontifikálnu svätú omšu v nedeľu 08. 09. 2019 o 11, 00 hod bude celebrovať Mons. František Rábek, biskup OS a OZ SR.
– Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.
– Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „K svojej viere pripojili čnosť” (2 Pt 1, 5) a venovaná je uvažovaniu o čnostiach a ich biblických reprezentantoch vo svetle Svätého písma. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 4. septembra, má názov „VIERA – Abram uveril Bohu” (Gn 15, 1-21).
– Príprava na sviatosť birmovania začne tento týždeň v stredu o 19, 00 v postoračnom centre. Bude to úvodné stretnutie kde si dohodneme pevný program a termíny príprav.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*