Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Gregora veľkého, pápeža
V piatok je spomienka na sv. Košických mučeníkov
V sobotu je u nás slávnosť Narodenia Panny Márie, ktorá pokračuje až do nedele
Budúca nedeľa je Slávnosťou Narodenia Panny Márie koná sa výročná púť!

  Úmysly sv. omší:

22. nedeľa cez rok 02.09. 2018 8:00 Za +Eugéniu Dobošovú
9:30 Za BP a potrebné milosti pre rodinu Ďurčekovú
11:00

18:30

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Miriam Jurikovú
 
Pondelok
 
03. 09. 2018
 
08:00
 
Za obrátenie Michala a Emílie a za dary DS
18:00 Za duše v očistci

 

Utorok 04. 09. 2018 08:00 Za za +Alojza, Jaroslava a rodičov z oboch strán
18:00 Ku cti DS
Streda 05. 09. 2018 8:00 1.     Za +Pribinu, Svätopluka, Gizelu, Arnulfa, Mojmíra a Karola Tučného

2.     Za dar viery pre Matúša a Zuzanu

18:00 Za +Františka a Jozefínu Tarabových
Štvrtok 06. 09.  2018 08:00 Za zdravie a BP pre Emíliu (má narodeniny)
18:00 Za zdravie a BP pre Máriu Rábikovú
Piatok 07. 09. 2018 08:00 Ku cti BSJ a za dar živej viery v rodine
19:00 Mládežnícka sv. omša a adorácia s programom
Sobota 08. 09. 2018 10:00
16:00
Svätá božská liturgia
Svätá omša pri Lurdskej Jaskyni
Slávnosť Narodenia PM 09.09. 2018 8:00 Za BP pre Milana s rodinou
9:30 Sv. omša nie je
11:00
18:30
Pontifikálna sv. omša s požehnaním novej
Za +Karola Zavarského

– Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
– Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá pani učiteľku pre 1. stupeň ZŠ a pani vychovávateľku. Záujemcov prosíme o e-mail na adresu riaditel@svfrantisek.sk. O našej cirkevnej škole sa viacej dozviete na www.svfrantisek.sk.
– Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa tohtoročnej púte do Marianky, ktorá sa bude konať 7.- 9. septembra 2018. Púť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude v nedeľu 9. septembra o 11.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup metropolita                Mons. Stanislav Zvolenský.Po sv. omši otec arcibiskup požehná novú studničku. Podrobný program si prosím prečítajte na plagátoch.tu si môžete plagát stiahnuť vo formáte PDF:  plagát výročná púť 2018
– Od pondelka (03. 09.) každý deň pol hodinu pred svätou omšou bude krátka adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*