Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Moniku.
V utorok je spomienka na sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
V stredu je spomienka na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa

Úmysly sv. omší:

21. nedeľa cez rok 26.08. 2018 8:00 Za +Emila
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Helenu Frantovú
 
Pondelok
 
27. 08. 2018
 
08:00
 
Za +z rodiny Danielovej
18:00 Za zdravie a BP pre celú rodinu
Utorok 28. 08. 2018 08:00 Za rodinu Minárikovú
18:00 Za zdravie a BP pre rodiny
Streda 29. 08. 2018 8:00 Za +otca
18:00 Za BP a milosti pre Sofiu
Štvrtok 30. 08.  2018 08:00 Za +Michala
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu Strakovú
Piatok 31. 08. 2018 08:00 Za rodičov Jánošových
18:00 Za BP a milosti pre Petra
Sobota 01. 09. 2018 08:00 Za +Betka, Mária a František Smolinskí
18:00 Za +starých rodičov Juríčkových
22. nedeľa cez rok 02.09. 2018 8:00 Za +Eugéniu Dobošovú
9:30 Za BP a potrebné milosti pre rodinu Ďurčekovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Miriam Jurikovú

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
– Dnes (v nedeľu) po svätej omši o 11.00 sa bude konať pietna spomienka na Andreja Hlinku pri príležitosti 80. Výročia jeho smrti.
– Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá pani učiteľku pre 1. stupeň ZŠ a pani vychovávateľku. Záujemcov prosíme o e-mail na adresu riaditel@svfrantisek.sk. O našej cirkevnej škole sa viacej dozviete na www.svfrantisek.sk.
– Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 14.- 16. septembra 2018. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v sobotu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Milan Lach, gréckokatolícky biskup Eparchie Parma v Ohio (USA). Na druhý deň, 16. septembra 2018, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.
– V rámci národnej púte do Šaštína na slávnosť Sedembolestnej je pripravený aj bohatý sprievodný program, na ktorý pozývame všetkých, osobitne mladých a rodiny. Už 14. septembra sa začne pešia púť s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom „Po stopách Titusa Zemana“ od rieky Moravy neďaleko obce Závod do Šaštína. Pôjde pri nej nielen o pripomenutie hrdinstva blahoslaveného Titusa Zemana, ale aj o uvažovanie nad vlastnou životnou cestou. V Šaštíne čaká všetkých pútnikov okrem slávnostnej svätej omše aj bohatý sprievodný program: divadelná hra Slovenského Národného Divadla „Nepolepšiteľný svätec“, divadelné predstavenie Komunity Cenacolo „Milosrdný Samaritán“, diskusia so zaujímavými hosťami, hudobné a modlitbové pásma ako aj detský program. Pre mladých sú v „Cliptime zóne“ pripravené workshopy, prednášky a hry. Celý program sa nesie v duchu odvahy s heslom: Bez strachu. Podrobnejšie informácie sú na plagáte a na stránkach bazilika.sk
– Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa tohtoročnej púte do Marianky, ktorá sa bude konať 7.- 9. septembra 2018. Púť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude v nedeľu 9. septembra o 11.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.Po sv. omši otec arcibiskup požehná novú studničku.
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*