Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka na sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov.
V utorok je spomienka na sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza
V stredu je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok
Vo štvrtok spomienka na sv. Štefana, uhorského kráľa
Budúca nedeľa je 20. cez rok

Úmysly sv. omší:

19. nedeľa cez rok 12.08. 2018 8:00 Za +Richarda a Bernardínu Marošových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a dary DS pre Štefana
 
Pondelok
 
13. 08. 2018
 
08:00
 
Za BP a požehnanie pre matku Janu
18:00 Za +rodinu Jozefa Bubniča
Utorok 14. 08. 2018 08:00 Za +Helenu Frantovú
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda
Nanebovzatie Panny Márie
15. 08. 2018 8:00 Za BP a milosť zmierenia pre zomierajúcich
18:00 Za BP a milosti pre krstné deti
 
Štvrtok
16. 08.  2018 08:00 Za požehnanie pre Ivetku
18:00 Za +Helenu Frantovú
Piatok 17. 08. 2018 08:00 Za +Helenu Frantovú
18:00 Za +starých rodičov Foltínových a Sedláčkových
Sobota 18. 08. 2018 08:00 Za +Helenu Frantovú
18:00 Za +Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava
20. nedeľa cez rok 19.08. 2018 8:00 Za +Františku a Angelu Liďákových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Imricha a Viktóriu Myslovičových a súrodencov z oboch strán

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sme už odovzdali do uživania, zatiaľ sa jedná o skúšobnú prevádzku. Požehnané bude 9. Septembra pri výročnej púti na slávnosť Narodenia Panny Márie. Ďakujeme Vám všetkým za akúkoľvek pomoc, celý čas bola práca vedená pomocou z hora bola veľkým požehnaním. O pomoc Vás prosíme aj naďalej. Ešte raz veľké Pán Boh odplať za každú vašu pomoc.
– Sv. omše na slávnosť Nanebovzatia PM sú ako v bežný deň. Svätá omša v utorok večer je už zo slávnosti.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*