Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme ,
V utorok je sviatok Premenenia Pána
Vo štvrtok je spomienka na sv. Dominika, kňaza
V piatok je sviatoksv. Terézie Benedikty od Kríža – Edity Stein.
V sobotu je spomienka na sv. Vavrinca, diakona
Budúca nedeľa je 19. Nedeľa v období cez rok
Úmysly sv. omší:

18. cezročná nedeľa 04. 08. 2019 8:00 Za BP a milosti pre rodinu
9:30
11:00
Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
19:00 Za +členov rodiny Dobrej
 
Pondelok
 
05. 08. 2018
 
08:00
 
Za BP pre dcéru Ľubku a jej rodinu
18:00 Za BP a milosti pre kňazov
Utorok 06. 08. 2018 08:00 Za BP a zdravie pre rodinu Jána a Katky Gallusových
18:00 Za BP a dar modlitby, lásky a pokoja pre modlitebnú skupinu
Streda 07. 0. 2019 8:00 Za BP a odpustenie hriechov pre rodiny: Macoszkových, Tomepových, Farbákových, Zemkových a Horváthových
18:00 Za BP a milosti a poďakovanie za dobrodenia
Štvrtok 08. 08.  2019 08:00 Za zdravie a BP pre rodinu Jána a Katky Galusových
18:00 Za zdravie a Božie milosti pre Irenu
Piatok 09. 08. 2019 08:00 Za +Milana, Petra a sestry Bôrikové, príb. a predkov
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Sobota 10. 08. 2019 08:00
 
18:00
Za +Milana, Petra a sestry Bôrikové, príb. a predkov
Za +rodičov Františka a Antóniu a sestru Máriu
19. cezročná nedeľa 11. 08. 2019 8:00 Za BP a milosti pre Kláru
9:30
11:00
Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
19:00 Za +Máriu, Júliusa, Soňu a Ladislava

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*