Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Jakuba, apoštola.
Vo štvrtok je u nás slávnosť sv. Anny, druhej patrónky baziliky a farnosti.
V piatok je spomienka na sv. Gorazdaa spoločníkov
V nedeľu je u nás hodová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Anny.
Úmysly sv. omší:

16. nedeľa cez rok 22 .07. 2018 8:00 Za pomoc a dary DS v rodine
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00

19:00

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Annu a Alojza Tarabových, synov Stanislava, Emila a dcéra Mária s manželom
 
Pondelok
 
16. 07. 2018
 
08:00
 
Za uzdravenie duše a tela Rozálie a jej rodiny
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu Martina a Márie
Utorok 17. 07. 2018 08:00 Za BP a milosti pre Waltera
18:00 Za BP a milosti pre Jozefa
Streda 18. 07. 2018 8:00 Za +Annu, Máriu a Jozefa
18:00 Za BP a potrebné milosti pre rodinu Ďurčekovú
Štvrtok 19. 07.  2018 08:00 Za +manželov Annu a Lenharta
18:00 Za +Magdalénu a Antona
Piatok 20. 07. 2018 08:00 Za +manžela
18:00 Za +Ladislava
Sobota 21. 07. 2018 08:00 Za +Štefana
18:00 Za ružencové spoločenstvo v Stupave
17. nedeľa cez rok
Slávnosť sv. Anny
22 .07. 2018 8:00 Za +Jozefa a Vladimíru
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Rábika

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela, chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– P. Timotej z P. Faustínom organizujú od 13.-16. septembra – 4. dňový zájazd (Púť) do Poľska. V Programe je návšteva svätyne v Lichni (Poľského Vatikánu), rodného domu a svätyne krstu sv. S. Faustiny, Poľské pokrižiacke mesto Toruń kde sa narodil Mikuláš Koperník, nocľah v pokrižiackom hrade v Biežglove. Svätyňa Kráľovnej Poľska v Čenstochovej a svätyňa v Gidlach a tiež zrúcaniny hradu v Olštine pri Čenstochovej. Cena výletu je 170 eur.
– V dňoch 31. 7. – 2. 8. 2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na plagáte a webe františkáni. sk.
– V nedeľu je hodová slávnosť sv. Anny našej druhej patrónky, sv. omša o 11. 00 bude pred jej kaplnkou, na nádvorí pred bazilikou, hlavným celebrantom bude mons. Félix Mikula, stupavský dekan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*