Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Pannu Máriu Karmelskú
V utorok je spomienka na sv. slovenských pustovníkov Andreja – Svorada a Benedikta
V stredu je spomienka  na Bl. Pavla Petra Gojdiča, hieromučeníka
Úmysly sv. omší:

15. nedeľa cez rok 15 .07. 2018 8:00 Za +Jozefa a Františku Šimkových, dcéru Zuzanu, Emíliu a rod. z oboch strán
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a milosti pre Miroslava a Jarmilu
 
Pondelok
 
16. 07. 2018
 
08:00
 
1.     Za +Alexa Dormana
2.     Za +Dagmar Kováčovú
18:00 Poďakovanie za dožitých 75 rokov
Utorok 17. 07. 2018 08:00 Za zdravie a obrátenie Vlada
18:00 Za BP a milosti pre Miroslava
Streda 18. 07. 2018 8:00 Za šťastný pôrod
18:00 Za +rodičov a sestry
Štvrtok 19. 07.  2018 08:00 Za BP a milosti pre Jozefa
18:00 Za BP a milosti pre Emu
Piatok 20. 07. 2018 08:00 Za BP a dary DS pre rod. Papovú, Farkašovú a Horváthovú
18:00 Za BP a a dary DS pre rodinu
Sobota 21. 07. 2018 08:00 Za BP a milosti pre Sofiu, Simonu a Matúša
18:00 Za Máriu a Jozefa Mondekových a syna Karola, Štefana s rodinou a Anežku s rodinou
16. nedeľa cez rok 22 .07. 2018 8:00 Za pomoc a dary DS v rodine
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Annu a Alojza Tarabových, synov Stanislava, Emila a dcéra Mária s manželom

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela (chýba ešte 20 tisíc EUR), chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– V piatok 20. júla 2018 sa v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch koná púť s pozostatkami sv. Margity z Antiochie. Program sa začne sa slávnostným príchodom relikvií o 14.45. hod. a gréckokatolíckou liturgiou o 15.00 hod. (V prílohe sa nachádza plagát s programom púte v Kopčanoch 20.7.2018 a na Velehrade 18.7.2018.)
– V sobotu 21. Júla ráno o ôsmej bude sv. omšu slúžiť P. Viliam, poďakuje sa pri nejza 90 rokov svojho života a všetci prítomní sú po nej pozvaní na slávnostné raňajky do veľkej sály exercičného domu.
– P. Timotej z P. Faustínom organizujú od 13.-16. septembra – 4. dňový zájazd (Púť) do Poľska. V Programe je návšteva svätyne v Lichni (Poľského Vatikánu), rodného domu a svätyne krstu sv. S. Faustiny, Poľské pokrižiacke mesto Toruń kde sa narodil Mikuláš Koperník, nocľah v pokrižiackom hrade v Biežglove. Svätyňa Kráľovnej Poľska v Čenstochovej a svätyňa v Gidlach a tiež zrúcaniny hradu v Olštine pri Čenstochovej.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*