Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok na Sv. Benedikta, opáta spolupatróna Európy
V sobotu je spomienka na sv. Kamila de Lellis, kňaza

Úmysly sv. omší:

14. nedeľa cez rok 08 .07. 2018 8:00 Za +manželku a matku Auréliu a st. rod. Šebestových a Pechových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Zuzanu Sedláčkovú a rodičov z oboch strán
 
Pondelok
 
09. 07. 2018
 
08:00
 
Za zdravie brata a BP pre manžela
18:00 Za +Adélu a Milana, Silvestra a Teréziu
Utorok 10. 07. 2018 08:00 Za  dar viery pre deti a krstné deti
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu
Streda 11. 07. 2018 8:00 Za +manžela Ondreja
18:00 Za BP a milosti pre Michala
Štvrtok 12. 07.  2018 08:00 Za BP a požehnanie pre Romank
18:00 Za +rodičov Máriu a Emila Maškových
Piatok 13. 07. 2018 08:00 Za BP a dary DS pre Petra, Martinu a Karolínu
18:00 Za BP a požehnanie pre rodičov a súrodencov
Sobota 14. 07. 2018 08:00 Za +Karola, Vlastu a dcéru Jitku
18:00 Za +rodičov Bednárových a brata
15. nedeľa cez rok 15 .07. 2018 8:00 Za +Jozefa a Františku Šimkových, dcéru Zuzanu a rod. z oboch strán
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a milosti pre Miroslava a Jarmilu

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela (chýba ešte 22 tisíc EUR), chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Cieľom pochodu je ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je pripravený.
– V dňoch od 14. júla do 22. júla 2018 sa bude konať Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V piatok 20. júla 2018 sa púť zastaví v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program tohto zastavenia má názov „Ochrana života a pokušenie moci a bohatstva“ a začne sa slávnostným príchodom relikvií o 14.45. hod. a gréckokatolíckou liturgiou o 15.00 hod. (V prílohe sa nachádza plagát s programom púte v Kopčanoch 20.7.2018 a na Velehrade 18.7.2018.)
– V sobotu 21. Júla ráno o ôsmej bude sv. omšu slúžiť P. Viliam, poďakuje sa pri nejza 90 rokov svojho života a všetci prítomní sú po nej pozvaní na slávnostné raňajky do veľkej sály exercičného domu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*