Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Návštevu Panny Márie
V utorok je sviatok sv. Tomáša, apoštola
Vo štvrtok je slávnosť na Sv. Cyrila a Metoda,slovenských vierozvestcov
V piatok je spomienka na sv. Máriu Goretti, mučenicu

Úmysly sv. omší:

13. nedeľa cez rok 01 .07. 2018 8:00 Za +Jozefa Čajana a syna Jána
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov a súrodencov Petríkových
 
Pondelok
 
02. 07. 2018
 
08:00
 
Za +Ladislava Uhráka
18:00 Za BP a ocharnu detí na skautskom tábore
Utorok 03. 07. 2018 08:00 Za  zdravie a BP pre rodinu Jasenovcov
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda 04. 07. 2018 8:00 Za dary DS pre Jána
18:00 Za +Jozefa, Emíliu a Františka
Štvrtok
Sv. Cyrila a Metoda
05. 07.  2018 08:00
11:00
Za BP a dar modlitby pre Martu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:00 Za +Karolínu a Štefana
Piatok 06. 07. 2018 08:00 Ku cti BSJ a za dar živej viery v rodine
18:00 Za pokoj v rodine
Sobota 07. 07. 2018 08:00 Za BP pre Benjamína, Elizabet, Lukáša, Luciu a Berta a rod. Lyndseyovú
18:00 Za +Viktóriu Dávidíkovú a syna Jána
14. nedeľa cez rok 08 .07. 2018 8:00 Za +manželku a matku Auréliu a st. rod. Šebestových a Pechových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Zuzanu a rodičov z oboch strán

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod. je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela (chýba ešte 25 tisíc EUR), chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– Vo štvrtok je národný aj cirkevných sviatok sv. vierozvestov Cyrila a Metoda. Sv. omše budú o 08.00, 11.00, 18.00
– V piatok je prvý piatok, príležitosť k spovedi je pred sv. omšami.
– V sobotu je prvá sobota, pravidelná fatimská púť sa začína o 15.00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*