Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Máriu Magdalénu, Pánovu apoštolku
V utorok je spomienka na Brigitu Švédsku, patrónku Európy
V stredu je spomienka na sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
Vo štvrtok je sviatok na sv. Jakuba, Pánovho apoštola
V piatok je sviatok sv. Anny, mamy Panny Márie, druhej Patrónky Marianky
V sobotu je spomienka na sv. Gorazdaa spoločníkov

Budúca nedeľa je 17. Nedeľa v období cez rok a zároveń Mariatálske hody – púť k sv.      Anne  
Úmysly sv. omší:

16. cezročná nedeľa 28. 07. 2019 8:00 Za +Klaudiu a Václava Valuškových
9:30
11:00
Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
19:00 Za +Jána Čajana
 
Pondelok
 
22. 07. 2018
 
08:00
Za BP pre rodinu
18:00 Za BP pre Petra a Máriu a ich rodinu
Utorok 23. 07. 2018 08:00 Za BP pre Miriam a dieťa
18:00 Za uzdravenie Zuzany
Streda 24. 07. 2019 8:00 Ku cti Ducha Svätého
18:00 Za dar obrátenia a kajúceho srdca pre otca
Štvrtok 25. 07.  2019 08:00 Za BP pre Miriam a dieťa
18:00 Za +Annu Petríkovú
Piatok 26. 07. 2019 08:00 Za +Annu a Lenharta Sedlákových
18:00 Za +Annu a Ľudovíta
Sobota 27. 07. 2019 08:00
10:00
18:00
Za +Jaroslava Turanského a rodičov z oboch strán
Vysviacka Pátra Faustína
Za +manžela
17. cezročná nedeľa
Púť k sv. Anne
28. 07. 2019 8:00 Za +Jána a Martu Krajčovičových
9:30

11:00

19:00

Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov – Pútna sv. omša k sv. Anne, primícia Pátra Faustína
Za +Vladimíra (nedožitých 70 rokov)

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat FAUSTYN M. RAFAŁWESOŁOWSKI CCG PRÍJME SVIATOSŤKŇAZSTVA v sobotu 27. júla 2019 o 10:00 hod. v našej Bazilike. V nedeľu 28. júla o 11:00 hod. bude Páter Faustín sláviť primičnú sv. omšu, povedie púť k sv. Anne a udelí nám svoje novokňazské požehnanie. Na tieto slávnosti ste všetci pozvaní.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*