Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Vo štvrtok  je spomienka na sv. Jána Bosca, kňaza
V sobotu je sviatok Obetovania Pána
Budúca nedeľa je 4. Cezročná nedeľa

Úmysly sv. omší:

3. cezročná nedeľa 27. 01. 2019 8:00 Za +Annu
9:30 Za BP a milosti pre Kláru
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Gabrielu
 
Pondelok
 
28. 01. 2018
 
08:00
 
Za +Albínu a Rudolfa
18:00 Za +Máriu, Rudolfa, Soňu a Ladislava
Utorok 29. 01. 2018 08:00 Za +Albínu a Rudolfa
18:30 Za dar obrátenia pre sesternice
Streda 30. 01. 2019 8:00 Za +Annu
18:00 Za BP a milosti pre Adelu (má narodeniny)
Štvrtok 31. 01.  2019 08:00 Za BP a milosti pre Martu, Štefana a celú rodinu
18:00 Za BP a milosti pre Katku a Marcela
Piatok 01. 02. 2019 08:00 Za BP a ochranu pri pôrode pre Marianu
18:00 Za zdravie a BP pre Tatianu
Sobota 02. 02. 2019 08:00 Za BP a dar lásky, odpustenia pre rodinu
18:00 Za dar sviatosti zmierenia pre Katarínu
4. cezročná nedeľa 03. 02. 2019 8:00 Za BP pre Jozefa a Lenku
9:30 Za +z rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za obrátenie Štefana

–  Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sobotu 2. februára 2019, na sviatok Obetovania Pána, ktorý je zároveň aj dňom zasväteného života, bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť o 10.00 hod. svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Všetci sú srdečne pozvaní.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*