Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Barnabáša, apoštola
V stredu je spomienka na Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je jedenásta v cezročnom období.
Úmysly sv. omší:

10. nedeľa cez rok 10 .06. 2018 8:00 Za BP pre rodinu Garbiarovú
9:30 Za BP a milosti pre Michala
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jozefa a Zlaticu
 
Pondelok
 
11.06. 2018
 
08:00
 
Za +Antona, Jozefa a Štefániu Horvátových
18:00 Za +rodičov Jozefa aMáriu Besedičových, Rudolfa a Annu Bielovičových a st. rodičov z oboch strán
Utorok 12. 06. 2018 08:00 za + rodičov Lazarových, Vicenových, sestru Žofiu, brata štefana a za švagrov
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda 13. 06. 2018 8:00 Za +Františka a Máriu
18:00 Za +Rudolfa a Evu Lachkovičových
Štvrtok 14. 06.  2018 08:00 Za +štefana a Annu
18:00 Za +rodičov Sedlákových a sestru Annu
Piatok 15. 06. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre Máriu, Michaelu a Michala
18:00 Za BP a milosti pre Lenku a Danielu
Sobota 16. 06. 2018 08:00 Za BP pre Dominika
18:00 Za +rodičov Blanku a Jána Zodlových
11. nedeľa cez rok 17 .06. 2018 8:00 Za rodinu brata Karola
9:30 Za +Antona a Františku
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +duše v očistci a za +Jána

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela (chýba ešte 27 tisíc EUR), chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– V dňoch 01. 06. – 31. 06. 2018 organizuje Slovenská katolícka charita zbierku školských pomôcok. Kto by chcel takýmto spôsobom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, aby boli pripravenéí do školy, nech sa obráti na pobočku charity v našej farnosti, otvorená vždy vo štvrtok od 16 – 18. 00 hod.
– Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Ivica, rím. kat. z farnosti MariankaLucia Kažimírová, rím. kat. z Prešova. Manželstvo chcú uzavrieť vo farnosti Prešov – Solivar. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, oznámi ju na farskom úrade.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*