Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa
Úmysly sv. omší:

1. pôstna nedeľa 10. 03. 2019 8:00 Za +rodičov Jána a Karolínu a súrodencov
9:30 Za +Milana a Annu Liďákových
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových
 
Pondelok
 
11. 03. 2018
 
08:00
 
Za zdravie pre rodinu Čulenovú
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu a za manželstvo brata
Utorok 12. 03. 2018 08:00 Za +Františku
18:30 Za +rodičov Antona a Helenu a bratov Antona a Petra
Streda 13. 03. 2019 8:00 Za +Ľudmilu
18:00 Za zdravie a BP pre Katku
Štvrtok 14. 03.  2019 08:00 Za za zdravie BP a dary DS pre Maximka
18:00 Za +rodičov Antona a rozáliu Slezákových
Piatok 15. 03. 2019 08:00 Za +otca Alojza a pomoc a ochranu pre deti, rodičov a starých rodičov
18:00 Za +Annu a rodinu Klenovičovú
Sobota 16. 03. 2019 08:00 Za +Jozefa Prvoniča
18:00 Za zdravie a BP pre rodiny Rumpelovú, Pobudvú a Valentýnovú
2. pôstna nedeľa 17. 03. 2019 8:00 Za +Jozefa a Annu
9:30 Za +Dianu Bovden
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +z rodiny Brenerových, Valentových, Lomčekových, Izakovičových

–  Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Na jar 2020 bude v našej farnosti vyslúžená Sviatosť birmovania. Do konca marca je možné aby sa mládež prihlásila na prípravu pred prijatím sviatosti. Hlásiť sa treba u pána kaplána Dr. Mareka Vadrnu, kto nebol pokrstený v našej farnosti donesie krstný list. Hlásiť sa môže mládež od 12. roku života. Hlásiť na prípravu sa môže mládež po dovŕšení 12. roku života.
– Dnes po svätých omšiach je zbierka na katolícku charitu.
– V pôstnom období sa pobožnosť krížovej cesty v našej bazilike koná v piatok 17.30 hod a v nedeľu 14.30 hod.
– V Pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty, vždy v piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*